Blog

Smart Thing #27 – een robot in het klaslokaal

Langdurig niet naar school kunnen is niet alleen vervelend omdat je het sociaal contact met studiegenoten mist, ook kun je een flinke studieachterstand oplopen. Een aantal communicatie- en ergotherapiestudenten hebben het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar de implementatie van de robot ‘AV1’ binnen Hogeschool Rotterdam, juist om dit probleem te verhelpen. AV1 is een telepresence robot die aanwezigheid op afstand mogelijk maakt. Wanneer een student de lessen niet zelf kan bijwonen, neemt AV1 zijn of haar plaats in. Door middel van een app op zijn/haar telefoon of tablet kunnen de lessen toch gevolgd worden.

AV1 is ontworpen door de Noorse startup No Isolation die zich inzet om eenzaamheid en onvrijwillige sociale isolatie tegen te gaan, door communicatiemiddelen te ontwikkelen voor mensen die hierdoor getroffen worden. De robot AV1 is gecreëerd voor kinderen en jongvolwassenen die vanwege een chronische ziekte langdurig niet naar school kunnen. De verschillende onderzoeken die No Isolation heeft uitgevoerd rondom sociale isolatie bewijzen dat AV1 een waardevolle impact kan hebben op het welzijn van een leerling die langdurig afwezig is van school. De focus van het onderzoek van de studenten lag echter ergens anders. Zo hebben de ergotherapiestudenten zich ontfermd over de gebruiksvriendelijkheid van de robot en hebben de communicatiestudenten onderzoek gedaan naar de achterliggende waarde van AV1.

Doel: het vergroten van inclusiviteit
Vanuit het perspectief van gemedieerde communicatie zijn er verschillende pilots met AV1 uitgevoerd. Met behulp van een enquête en interview zijn de betreffende studenten, zijn of haar klasgenoten en de docenten bevraagd over de communicatie via AV1. De gebruikers van AV1 waren met name erg positief over het gebruik van de robot. Het gaf hen de mogelijkheid om te interacteren met studiegenoten en deel te nemen aan de activiteiten op school. Eén van de gebruikers gaf zelfs aan dat zij door middel van AV1 haar studiepunten heeft behaald en daarmee over mag naar het volgende studiejaar. Hieruit blijkt dat de waarde van AV1 ligt bij het verhogen van participatie en het voorkomen van studievertraging bij langdurig afwezige studenten.

Tijdens het onderzoek werd al snel duidelijk dat AV1 ook een bijdrage levert aan een belangrijke pijler binnen Hogeschool Rotterdam, namelijk het vergroten van inclusiviteit. Dit betekent dat het onderwijs zodanig is georganiseerd, ontwikkeld en uitgevoerd, dat álle studenten zich gewaardeerd voelen en succesvol kunnen zijn. AV1 zorgt ervoor dat het studiesucces van een specifieke groep studenten wordt vergroot, omdat langdurig afwezige studenten via de robot alsnog de colleges bij kunnen wonen om zo hun benodigde studiepunten te halen.

Acceptatie in het klaslokaal
Naar aanleiding van de pilots wordt bovendien verwacht dat AV1 in het klaslokaal geaccepteerd wordt door de studiegenoten en docent. Dit komt enerzijds omdat zij inzien wat het oplevert voor hun afwezige klasgenoot en anderzijds omdat AV1 een vriendelijke uitstraling en menselijke eigenschappen heeft. Zo kan de gebruiker van AV1 gezichtsuitdrukkingen instellen, de vorm van de ogen verandert dan. Daarnaast wordt de privacy van de studenten en docent in de klas gewaarborgd, omdat AV1 geen data opneemt en opslaat. Dit maakt het een stuk veiliger voor de deelnemers dan bijvoorbeeld Skype, dat geen gebruik maakt van versleuteling in de videostream. Daarbij zorgt het tijdig informeren over AV1 ervoor dat het gebruik sneller geaccepteerd wordt. Men krijgt dan namelijk de tijd om zich in te lezen en te wennen aan het idee van een robot in de klas.

Advies: alleen inzetten voor langdurige afwezigheid student
De bevindingen hebben ertoe geleid dat de studenten het decanaat van Hogeschool Rotterdam hebben geadviseerd om de robot AV1 te implementeren binnen de school. Hier zijn wel een aantal kanttekeningen bij gemaakt. Zo werkt de verbinding soms niet optimaal, waardoor er vertraging optreedt en de interactie minder soepel verloopt. Dit zorgt er mede voor dat AV1 vooral praktisch is bij het volgen van colleges en in mindere mate bij groepsopdrachten of een-op-een-communicatie. Ook moeten er heldere afspraken gemaakt worden over wanneer AV1 gebruikt mag worden. Als advies wordt er gegeven om de robot alleen te gebruiken voor studenten die dusdanig lang afwezig zullen zijn van school dat een studieachterstand onvermijdelijk is en deze niet of zeer moeilijk in te halen valt. Wanneer de robot wordt ingezet bij kortere periodes, dan zal het hoogstwaarschijnlijk voorkomen dat de robot vaak bezet is en niet beschikbaar is voor de studenten die hem écht nodig hebben. Verder is het van belang dat er eerst besproken wordt wat de reden van het gebruik van AV1 voor een student is. Een studentendecaan kan op basis van dit gesprek (eventueel in overleg met ouders en/of verzorgers en de studieloopbaancoach) bepalen of AV1 een geschikte oplossing is in zijn of haar situatie. Dit zal namelijk niet altijd het geval zijn. De gesprekken moeten voorkomen dat AV1 wordt ingezet bij studenten die expres afwezig willen zijn van school. Al met al wordt de waarde van AV1 hoog geschat en is de robot een mooi middel om bij te dragen aan het studiesucces van langdurig afwezige studenten.

Wil je meer weten over (het gebruik van) AV1? Klik dan hier.

Reacties

How's it going, melaniedebruin22? Don't you wish you could be Instagram famous? Well, today I'm going to teach you something that will change forever the way you Instagram. I want you to imagine that it's Friday and you have just woken up from a sound summer-time nap. Roll over, check the phone. Navigate your way to Instagram. Youare surprised at what is waiting for you: Over 652 likes on one of your pictures! There, you see a flurry of likes on your pictures--over 738 on a single photo alone. Heading to the kitchen, you put the kettle on for some coffee and glance at your Instagram while you wait. Presto! Another 49 likes. And here comes another message. It is from one of your followers asking about your diet, and congratulating you on your third official month of practicing yoga. As you read it, you begin to grin. It is a super sweet-looking person, and they love your posts. As you begin to write back, your phone buzzes again. It's another message coming in. You glance up at the clock--almost time for the gym. You'll have to reply later. Anyways, you get the point. This is the life of an Instagram celebrity. I should know, because I have made many of them. Now, this is the point in time where you learn to take control of your Instagram. Imagine if you raised your popularity by 100%, or 1000%? Truth is, it's not the most complicated thing in the world to get more. For example, all the old pros use our website. Our lovely, confidential service quickly sends likes to your images a few minutes after you've posted them. If you're anything like our other valued compadres, you will have a great chance of hitting the "Top Post" section in a very short time. This is all great, but you've really got to put in the work to make it happen. OK, you got me, it's not real work. 1. Click https://rhymbo.club 2. Plug in your Instagram username. 3. 10 - 15 likes are going to be sent to your three most recent pictures. Just like that. Hitting the Top Post page will 10X your Instafame. But you've got to do more than just want it--you have got to do something about it. Are you willing? Chow for now.

5 jaar geleden geplaatst

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.