Blog

Draai(t) om je oren #4

In een serie van 5 artikelen licht docente Ank Jansen het belang van dialoog en luisteren toe. In het eerste artikel gaf zij haar eigen visie. Voor de volgende artikelen interviewt zij vier personen over het belang van dialoog en luisteren in organisaties, op school, in het vakgebied en in de samenleving. Ank schrijft deze serie artikelen in het kader van de Dag van de Dialoog bij CMI, die op woensdagavond 9 november plaatsvindt.

 “In een dialoog hoor je de ervaringen van anderen, waardoor je je eigen plaatje weer meer kleur kan geven. Dat is echt een verrijking.”

Aan het woord is Margot Hameetman, adviseur Onderzoek & Ontwikkeling bij Pameijer. Pameijer is een zorgorganisatie en levert ondersteuning aan mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking. Het uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen deelnemen in de samenleving en in het werk gaat Pameijer uit van de krachten en talenten van ieder mens. Vorig jaar heeft Pameijer de dialoog-award ontvangen en ik vraag Margot waarom dat is!

Jullie zetten dialoog in om cliënten, medewerkers en anderen met elkaar te verbinden, hoe doen jullie dat?
“We zetten niet in op één specifieke manier. We voeren regelmatig dialogen rond verschillende thema’s en gebruiken hier allerlei verschillende methodes voor. Onze visie is gericht op het feit dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving, waarbij goed gekeken kan worden naar de verschillende wensen, mogelijkheden en talenten van mensen. Dit is natuurlijk heel divers. Om die reden is het goed dit op verschillende manieren met elkaar te delen en te verkennen. Bij een project binnen Pameijer ‘Zien&Gezien worden’, staat dit centraal. Vanaf volgende week gaat een “Vraag en Aanbod Zuil” door de organisatie reizen van de ene locatie naar de andere. Steeds wordt er een dialoog gehouden met als uitgangspunt de diverse thema’s. Aan het einde van de dialoog schrijven deelnemers kaartjes met een vraag of aanbod en plakken deze op de zuil. Zo wordt de zuil steeds mooier en kunnen steeds meer mensen in de regio de verbinding vinden en hun kennis met elkaar delen. Medewerkers en cliënten, familie en ook buren.

“Een ander voorbeeld is de reorganisatie. Een aantal mensen werden herplaatser: hun oorspronkelijke baan verviel en ze waren op zoek naar een andere baan binnen Pameijer. Wij hebben er toen voor gezorgd dat zij regelmatig bij elkaar konden komen en met elkaar het gesprek konden aangaan; wat betekent dit proces voor jou? Sommigen waren boos, vonden het onrechtvaardig. Anderen vertelden hoe deze nieuwe omstandigheden iets nieuws en positiefs betekenden. De groep leerde van elkaars ervaringen. Het leverde Pameijer ook belangrijke informatie op wat er speelde bij deze groep mensen.”

dialoogawardWat is de aanleiding geweest dat Pameijer met de dialoog is begonnen? “Er was een aantal mensen, waaronder ik, die al lange tijd enthousiast waren over de dialoog. Rond het organiseren van de Dag van de Dialoog komen we in ieder geval bij elkaar en daar buiten is iedereen hier op eigen wijze mee bezig. Dit heeft er op een informele manier voor gezorgd dat dialoog regelmatig ingezet wordt. We hebben er bewust voor gekozen om al die initiatieven niet te vangen in een vaste structuur, dat zou er juist afbreuk aan doen. De afdeling communicatie is ook niet expliciet betrokken om dit (georganiseerd) aan te jagen, al helpen ze natuurlijk wel om dialoog-activiteiten in- en extern te promoten.”

Zijn er ook momenten waarop je juist geen dialoog inzet? “Ja tuurlijk. Als je heel duidelijk informatie over wilt brengen of een adviesgesprek voert, dan kan het geen dialoog zijn. In een dialoog is iedereen gelijkwaardig, in een adviesgesprek liggen de verhoudingen anders.”

Wat is voor jullie nu de essentie van een goede dialoog? Je had het al over gelijkwaardigheid, wat nog meer? “Belangrijk bij een dialoog is het luisteren. Er is ruimte om zelf je verhaal goed te kunnen vertellen én het verhaal van de ander goed kunnen horen. Het is belangrijk om oordelen vanuit je eigen referentiekader uit te stellen zodat je niet bij voorbaat een oordeel hebt. Achter een dialoog zit een specifieke methodische opbouw die ruimte creëert, en goed luisteren in de hand werkt. Je hoort dan de ervaringen van anderen, waardoor je je eigen plaatje weer meer kleur kan geven. Dat is echt een verrijking.”

Hoe heb jij de dialoog zelf ingezet? “In mijn functie kan ik op verschillende momenten, rond verschillende thema’s, voorstellen om een dialoog te voeren wanneer dit in mijn ogen geschikt is. Op die manier kan ik zorgen dat de dialoog regelmatig onder de aandacht komt. Privé doe ik ook regelmatig mee aan dialogen, omdat dit wat mij betreft in relatie staat tot de vraag hoe je met elkaar samenleeft. Er is soms wat meer begrip voor elkaar nodig om dit te krijgen. De dialoog een mooi middel voor zijn.

Onlangs sprak ik iemand die bij een ziekenhuis in Utrecht werkt en zij zijn ook bezig met dialoog. Is dialoog typisch iets voor een zorgorganisatie? “Bij een dialoog maakt het helemaal niet uit waar je vandaan komt, iedereen kan meedoen. Maar ik denk dat de neiging wel groter is bij zorgorganisaties, omdat het aansluit bij de manier waarop wij werken en naar mensen kijken.”

Welke tips zou je aan organisaties willen geven die willen starten met de dialoog? “Ga gewoon aan de slag! Het ‘ervaren’ is de meest krachtige promotie. En je kunt eenvoudig en klein beginnen. Je moet er ook geen druk achter zetten, deelname moet uit innerlijke motivatie komen. Pas dan kun je tot een goede dialoog komen.”

Wil jij de dialoog ook ervaren?
Pameijer organiseert enkele dialoogtafels, op diverse data en locaties tussen 7 en 10 november. Jullie zijn hiervoor natuurlijk ook van harte uitgenodigd. Inschrijven kan via deze link, zoek op Pameijer. Of doe mee aan de Dag van de Dialoog bij CMI op 9 november!

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.