Academic support

E-books Emerging Media

Binnen het vak Emerging Media zetten de tweedejaars Communicatie een futuristische bril op om te kijken naar wat er de komende jaren gaat gebeuren in de wereld van communicatie. Doel van het vak is dat er zinnige dingen worden geconcludeerd over de impact van innovatieve media binnen onze toekomstige leefwereld en het communicatievakgebied. Aangezien technologische ontwikkelingen erg snel gaan, worden er elk jaar verschillende thema’s aangeboden. Dit jaar zijn studenten aan de slag gegaan met de thema’s Internet of Things, Artificial intelligence, Augmented reality en Blockchain technologie. De outcome van periode 3 is dat studenten een toegankelijk E-Book schrijven dat aangeboden kan worden aan het werkveld. Zie hieronder 4 top resultaten. Well done guys!

  

   


 

Teachers on tour – les aan bedrijven

Wie denkt dat ons onderwijs alleen binnen de muren van Wijnhaven 107 plaatsvindt, heeft het mis. Onder de noemer ‘Teachers on tour’ bieden wij organisaties uit ons netwerk sinds kort de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van ons docententeam, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop of presentatie. Hiermee bieden we onze partners ‘wisselgeld’ voor onder andere gastcolleges die ze bij ons op school geven en bieden we onze docenten de kans om hun horizon weer eens te verbreden. Een typisch gevalletje win-win!

NOSUCH
Docente Marije Brom beet onlangs het spits af bij partnerbureau NOSUCH met een workshop over Influencer Marketing. Zij deed hier onderzoek naar en deelt nu haar kennis met het beroepenveld. Hoe kan NOSUCH dit succesvol inzetten voor klanten als onderdeel van de contentstrategie? Na Marije’s presentatie met uitleg over Influencer Marketing, ging het team in groepen uiteen om aan de slag te gaan met de opgedane kennis voor een echte klant. Na 45 minuten zwoegen kwamen de groepen weer bij elkaar om kort hun concepten te presenteren. Verassend hoeveel bruikbare ideeën er na zo’n korte tijd al boven tafel kwamen! Al met al een geslaagd experiment.

Wil je meer weten over Influencer Marketing of op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden? Stuur dan een berichtje naar de redactie.

 


Studenten aan zet – de scriptie 

Iedere student rondt er zijn opleiding mee af. De scriptie. Communicatievraagstukken van diverse opdrachtgevers worden onderzocht. Oplossingen bedacht en geïmplementeerd. Toch is het jammer dat die oplossingen beperkt blijven tot alleen die ene opdrachtgever. Vaak zijn ze veel breder in te zetten. Vandaar deze post. Voor die personen en bedrijven die geïnteresseerd zijn in communicatievraagstukken. Én willen weten wat voor soort oplossingen de studenten hebben bedacht. Per afstudeerronde kiezen we er twee uit die wat ons betreft interessant zijn voor een breder publiek. Rens Huisman, ook genomineerd voor de Rotterdamse Communicatie Scriptie Prijs van de PCR, en Marloes Blokland trappen af!

1. Nooit meer schieten met hagel! – Rens Huisman
Voor mijn scriptie deed ik onderzoek naar hoe je als organisatie een betere klantbediening kan leveren door met persona’s te werken. Want je klanten zo goed mogelijk van dienst zijn, dat willen we natuurlijk allemaal. ‘Data-driven’ en één-op-één-communicatie zijn niet voor niets booming. Maar waar één-op-één-marketing of -communicatie vaak nog een brug te ver is, kan werken met persona’s wél een oplossing zijn. Een oplossing voor de onpersoonlijke en irrelevante communicatie die klanten nu nog te vaak ervaren. Want organisaties schieten nog steeds met hagel, als het om de communicatie gaat. Dat kan anders en dat moet anders. Door te werken met persona’s kun je je klanten herkennen in hun behoeften en daar vervolgens de communicatieactiviteiten op inrichten. Maar waar begin je? Werken met persona’s vraagt namelijk een verandering in heel de organisatie. Of persona’s helpen in de klantbediening, valt of staat dan ook met hoe persona’s in een organisatie geïmplementeerd worden. Voor een succesvolle implementatie heb ik het 3P-model ontwikkeld, opgezet vanuit verschillende theorieën en input van ervaringsdeskundigen en experts. De implementatie volgens het 3P-model levert je organisatie vervolgens zowel intern als extern voordelen op. Bovendien betekent het voor de communicatie dat er gerichter kan worden gecommuniceerd. Dan hoef je dus nooit meer met hagel te schieten. Benieuwd hoe je dit inricht? In mijn scriptie vertel ik het complete verhaal.

 

schermafbeelding-2016-09-13-om-21-00-55

Klik op de afbeelding voor de gehele scriptie

 

2. Vriendschap in een professioneel jasje – Marloes Blokland
Een kladje, daar begon het allemaal mee. Met het resultaat voor ogen ben ik aan de slag gegaan: vol goede moed. Om zo na vier jaar mijn diploma in ontvangst te kunnen nemen. In februari 2016 begon ik met het schrijven van mijn scriptie voor EO Metterdaad, een non-profit organisatie in ontwikkelingshulp. De aanleiding voor mijn onderzoek was in één woord: vergrijzing. Na het formuleren van het doel, de probleemstelling en de deelvragen heb ik EO Metterdaad en haar omgeving onder de loep genomen. In mijn theoretisch kader ben ik daarna dieper ingegaan op mijn probleemstelling. Dit heb ik gedaan door de begrippen uit de probleemstelling op te delen. Na het schrijven van mijn theoretisch kader kwam ik tot de conclusie dat de goededoelensector een eigen model verdient: de donateursrelatiepiramide. Een piramide zonder einde, waarin de relatie tussen donateur en organisatie centraal staat. Na het schrijfwerk kon ik starten met mijn onderzoek in de vorm van acht diepte-interviews en 238 enquêtes. Vanuit het resultaat kon ik een brug bouwen naar de communicatiestrategie, mijn creatief concept en mijn advies. Het creatief concept heeft de naam ‘Vriendschappij’ gekregen, gewoon omdat het ‘nieuwe geven’ hierin centraal staat én dat op een manier die past binnen de principes van vriendschap. Uiteindelijk heb ik, op basis van mijn onderzoek, veel praktische en relevante adviezen kunnen geven aan EO Metterdaad. Al met al kan deze scriptie worden samengevat in één woord: vriendschap. Dit kan als leidend bindmiddel worden gezien. Niet alleen als middel voor loyaliteit en binding tussen EO Metterdaad en haar doelgroep, maar ook als middel dat mijn scriptie bindt. Vriendschap is de oranje draad door heen. En dat in een professioneel jasje.

schermafbeelding-2016-09-13-om-21-01-32

Klik op de afbeelding voor de gehele scriptie


Kennisclips

Kennisclips, we maken ze vaker. Maar soms zijn ze zo leerzaam, dat we ze niet alleen voor onszelf willen houden. Vandaar dat we deze graag willen delen. De clip gaat over het belang van een goede omgevingsanalyse ten tijde van een crisissituatie.

Aan tafel zitten twee experts, Dick en Skye van Gooswilligen (om verwarring te voorkomen vader en dochter, ook wel bekend als VG&D). Zij nemen ons mee in het hoe en waarom van een goede omgevingsanalyse. Dick in zijn rol als hoofd van het Crisiscommunicatieteam (CCT) van de Nationale Politie en Skye als omgevingsanalist.
Enne, ook leuk om te vermelden. Skye heeft de opleiding Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam gevolgd. En zo zie je maar weer. Zit je een paar jaar later gewoon als deskundige aan tafel!

 


E-books
Ooit eens je eigen boek schrijven is een droom van veel mensen. Studenten van de minor #GetConnected kunnen dit van hun bucketlist afstrepen, want zij hebben onlangs hun eigen eboek uitgebracht. En het resultaat mag er wezen! Zes prachtige eboeken over de rol van de communicatieprofessional in de netwerkmaatschappij.

De digitalisering van de samenleving heeft ons leven drastisch veranderd. Om FOMO-klachten te voorkomen is onze smartphone altijd binnen handbereik. Via Facebook, Instagram en Twitter zijn we continu in contact met onze vrienden en kennissen. Deze online sociale netwerken hebben ook een significante invloed op de communicatie van organisaties. Het is voor consumenten immers heel makkelijk geworden om merkervaringen te delen. Merkgerelateerde content vanuit de gebruiker is – onafhankelijk van tijd en plaats – altijd beschikbaar voor andere consumenten

Als de wereld om ons heen zo verandert, wat betekent dit dan voor de communicatieprofessional? Met die vraag hebben de studenten uit de minor #GetConnected zich de afgelopen maanden bezig gehouden. Elke groep bestond uit vier studenten: niet alleen Nederlandse studenten, maar ook studenten uit Amerika, Duitsland, Frankrijk, China, Spanje en Turkije. Het onderwerp stond vast, maar de studenten kozen zelf de invalshoek: van een boek voor startende ondernemers tot een handleiding voor eerstejaars communicatiestudenten.  Elke week stond een topic centraal waar de studenten hun tanden in zetten. Literatuur over onderwerpen als  ‘the art of listening’,  ‘network analysis’ en ‘hyperpersonalisation’ werd door de studenten verzameld, bestudeerd en samengevat. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een zestal inspirerende boeken. Nieuwsgierig geworden.

Bekijk hier de voorbeelden:

Schermafbeelding 2016-03-18 om 14.34.29  Schermafbeelding 2016-03-31 om 12.09.55